ms my en gb

dr musa
DR. MOHD MUSA BIN SARIP
Pensyarah Kanan / Ketua Pascasiswazah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5310 | No. Samb. : 6309
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Pengurusan Harta Pusaka Islam
• Muamalat
• Fiqh Halal dan Kepenggunaan
Kelulusan :
• Ph.D (Peradaban Islam), UKM
• M.A Pengajian Islam (Syariah), UKM
• B.A (Fiqh & Usul) Yarmouk, Jordan
ismail omar
ISMAIL BIN OMAR
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4323 | No. Samb. : 4335
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Usul Fiqh, Qawaid & Dhawabit, Fiqh & Tarikh Tasyri`dll.
• Fiqh Siyasah & Dusturiyyah, Fiqh Ibadah, Fiqh Munakahat
• Bahasa Arab Untuk Pengajian Islam dan Syariah
• Kursus-kursus Teras Ilmu Pendidikan. (Pedagogi,Penilaian, Kurikulum, Psikologi dan lain-lain)
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Pengajian Islam & B. Arab) UIAM
• Sarjana Muda (Kepujian) Syariah.Univ. Islam Madinah.
• Diploma Lanjutan Pendidikan (Pengajian Islam& B. Arab) UIAM
• Diploma Pendidikan (KPLI) UIAM
khairul anuar
DR. KHAIRUL ANUAR BIN AHMAD
Pensyarah Kanan
/ Dekan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3521
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Perbankan Islam & Kewangan
• Ekonomi Islam
• Undang-Undang Urusniaga
Islam (Muamalat)
Kelulusan :
• Ph.D (Perbankan Islam & Kewangan), IIUM
• M.A (Syariah), UM
• B.A (Syariah) (Hons.), UM
norainan
DR. NORA'INAN BINTI BAHARI
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5108 | No. Samb. : 6135
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Maqasid Syariah
• Undang-undang Keluarga Islam
• Fatwa di Malaysia
Kelulusan :
• PhD Undang-undang Syariah UM
• Sarjana Syariah UM
• Sarjana Muda Syariah UM
subari
MUHAMMAD SUBARI BIN RAMLI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5109 | No. Samb. : 6251
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh Munakahat
• Fiqh Muamalat
• Fiqh Flora dan Fauna
Kelulusan :
• Sarjana Syariah (U. Malaya)
• Sarjana Muda Syariah (Yamouk Univ., Jordan)
mohd isa
MOHD ISA BIN MOHD DENI
Pensyarah (Cuti Belajar)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : - | No. Samb. : -
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Pengurusan Islam
• Muamalat
• Takaful
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana Sains Pengurusan, UUM
• Ijazah Sarjana Muda Syariah (Pengurusan) UM
syaripah nazirah
SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4103 | No. Samb. : 4126
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
Fiqh & Usul al-Fiqh, Fiqh al-Munakahat, Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, Al-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana (Syariah) International University of Africa, Khartoum, Sudan.
• Ijazah Sarjana Muda – Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fiqh dan Usul al-Fiqh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
marliana
MARLIANA BINTI ABDULLAH
Pensyarah / Ketua Jabatan Syariah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5305 | No. Samb. : 6304
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh
• Usul al-Fiqh
• Wanita Dalam Islam
• Industri Halal
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana Ekonomi, UKM
• Ijazah Sarjana Muda Syariah (Pengurusan), UM

muhammad-ismail
MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH
Pensyarah / K. Program ISM Syariah dengan Muamalat (Kepujian)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5302 | No. Samb. : 6301
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh
• Usul Fiqh
• Zakat
• Halal
• Muamalat
Kelulusan :
• Sarjana Syariah (Fiqh & Usul) UM
• ISM Syariah, International Universiti of Africa, Khartoum, Sudan
• Dip. Pengajian Islam (Usuluddin), KUIS
dr-fakhri
DR. FAKHRI BIN SUNGIT
Pensyarah Kanan / Timb. Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3523
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Isu kontemporari fiqh
• Muamalat
• Kajian Institusi Islam
Kelulusan :
• PhD Sains Islam, ISTAC, IIUM
• Master Pendidikan. (Pentadbiran pendidikan), IIUM
• Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu (Fiqh and Usul Fiqh), IIUM
hakim
ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4205 | No. Samb. : 4232
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Siasah & Hubungan Antarabangsa
Kelulusan :
• M.A Fiqh & Usul Fiqh, UIAM
• B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
hamid
HAMID BIN MAT ISA
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4101 | No. Samb. : 4128
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Usul al-Fiqh
• Qawaid Usuliyyah
• Fiqh Turath
• Qawaid Fiqhiyyah
• Nazariyyat Fiqhiyyah
Kelulusan :
• Sarjana Syariah (Pengurusan), KUIS.
• Ijazah ‘Aliyah (Syariah), Univ. Islam, Madinah.
rosli-mokhtar
DR. ROSLI BIN MOKHTAR
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4331 | No. Samb. : 4343
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Maqasid Syariah
• Usul Fiqh
• Muamalat
• Siyasah Syariyyah
Kelulusan :
• PhD Institut Islam Hadhari, UKM
• MBA (Muamalat) KUIS
• Master Pengajian Islam Univ Muhammad V, Rabat, Morocco
• Ijazah Pengajian Islam, Univ Muhammad V, Rabat, Morocco
nasir
MOHD NASIR BIN ALI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5102 | No. Samb. : 6141
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Ekonomi Islam
• Fiqh al Zakat
• Fiqh Muamalat
• Perancangan & Pengurusan
Harta
• Perbankan Dan Kewangan Islam
• Wakaf Dan Baitulmal
Kelulusan :
• Sarjana Ekonomi ( Ekonomi Islam), UKM
• Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Ekonomi (Kepujian), UM
• Diploma Tahfiz al-Quran Pusat Islam (JAKIM)
hairullfazli
HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM
Ketua Program Diploma Eksekutif Pengurusan Zakat
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5101 | No. Samb. : 6414
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh
• Usul al-Fiqh
• Fiqh al Zakat
• Muamalat
Kelulusan :
• Sarjana Syariah, Universiti Malaya
• Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian), Universiti AL-Al Bayt, Jordan
• Diploma Tahfiz al-Quran Pusat Islam (JAKIM)
noor-syahida
DR. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4113 | No. Samb. : 4107
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh
• Fiqh Muamalat
• Fiqh al-Mar’ah (Fiqh Wanita)
Kelulusan :
• PhD Islamiyyat (Syariah), (UIS)
• Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Syariah) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
• Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa University of Libya, Libya
zainuddin
DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5103 | No. Samb. : 6104
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh & Usul Fiqh
• Fiqh Mirath (Pegurusan Harta Pusaka)
• Fiqh Munakahat
Kelulusan :
• Doktor Falsafah Islamiyyat, KUIS
• Ijazah Sarjana Syariah (Fiqh & Usul Fiqh) UM
• Ijazah Sarjana Muda Syariah, Al-Azhar
norita
NORITA BINTI KAMARUDDIN
Pensyarah / K. Program Diploma Pengajian Syariah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5306 | No. Samb. : 6305
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh
• Fiqh Jinayah
• Fiqh Muamalat
Kelulusan :
• Sarjana Syariah, UKM
• Ijazah Sarjana Muda dan Pengajian Islam, Universiti Al Azhar (Mansoura)
• Diploma Pengajian Islam (Syariah), KUSZA
rofaizal
MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4216 | No. Samb. : 4224
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Syariah & Muamalat
Kelulusan :
• Calon PhD, UKM
• Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) UKM
• Sarjana Muda Syariah Universiti Antarabangsa Afrika, Sudan
kamarul-khaidzir
DR. MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN
Pensyarah / Pengarah INHAD
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat INHAD | No. Samb. : 6131
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh Pewarisan Islam
• Fiqh Perkahwinan
• Fiqh Muamalat
Kelulusan :
• Ijazah Doktor Falsafah Peradaban Islam, UKM
• Ijazah Sarjana Ilmu Wahyu (Fiqh dan Usul al- Fiqh), UIAM.
• Ijazah Sarjana Muda Syariah (Fiqh dan Usul al-Fiqh) Al al-Bayt University, Jordan.

yosef niteh
DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4236 | No. Samb. : 4201
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh & Usul Fiqh
• Pemikiran Islam
• Sejarah & Tamadun Islam
Kelulusan :
• PhD Peradaban Islam, UKM
• Sarjana Fiqh & Usul Fiqh UIAM
• Sarjana Muda Fiqh & Usul Fiqh UIAM
dr maad
DR. MAAD AHMAD
Pensyarah / Timb. Pengarah PPS
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat PPS | No. Samb. : 3516
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh Perbandingan
• Usul Fiqh, Syariah
• Maqasid Syariah
• Hadis-hadis Hukum
Kelulusan :
• Phd. Islamiyyat (Fiqh & Usul Fiqh), KUIS
• Sarjana Ilmu Wahyu (Fiqh & Usul Fiqh), UIAM
• Diploma Tinggi Syariah (Kehakiman dan Siasah Syar’iyyah.
• Ijazah Sarjana Muda Hadis dan Pengajian Islam, Uni. Islam Madinah.

rasyidi
MOHD RASYIDI BIN ALI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 2342 | No. Samb. : 2315
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran:
• Fiqh & Usul Fiqh
• Maqasid Shariah
Kelulusan :
• Sarjana Shariah (Fiqh & Usul Fiqh), Uni. Malaya.
• Sarjana Muda Shariah (Fiqh & Usul Fiqh), Uni. Mu’tah Jordan.
• Diploma Pengajian Islam (Syariah), KUIS
--------------------------------
prof madya noradha
PROF. MADYA DR. NOR' ADHA BINTI ABDUL HAMID
Prof. Madya / Pengarah PPS
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat PPS |No. Samb. : 3365
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-Undang, Etika, Governan
• Penyelesaian Pertikaian Alternatif
• Spektrum Halal
• Perbankan Islam dan Takaful
Kelulusan :
• PhD, UKM
• LLM, UKM
• LLB, IIUM
• Certificate of Corporate/ Company Secretary (License as a Corporate/ Company Secretary from Registrar of Company (ROC), Malaysia)
azizah rapini
DR. AZIZAH BINTI MOHD RAPINI
Pensyarah Kanan/Timb. Dekan (Akademik & Pengantarabangsaan)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3522
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang keluarga Islam
• Undang-undang keterangan Islam
Kelulusan :
• PhD Pengajian Islam, UM
• Sarjana Undang-undang Perbandingan, UIAM
• ISM Syariah, UM
ahmad misbah
DR. AHMAD MISBAH BIN MOHAMAD HILMI
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4114 | No. Samb. : 4106
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Hadith & Ulum Hadith
• Metodologi Ahli Hadis
Kelulusan :
• PhD Islamiyyat, KUIS
• Sarjana Usuluddin (Al-Hadith) UM
• ISM Usuluddin (Al-Hadith) Al Azhar Kaherah
azizah mat rashid
DR. AZIZAH BINTI MAT RASHID
Pensyarah / Ketua Penyelaras L. Industri & Jaringan Komuniti
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5307 | No. Samb. : 6306
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Jenayah Syariah
• Undang-undang Keluarga Islam
• Undang-undang Halal
Kelulusan :
• PhD, UKM
• LLM,UKM
• Diploma in Shariah Legal Practice (DSLP), UIAM.
• LLB, UIAM.
rabiah
DR. RABI'AH BINTI MUHAMMAD SERJI
Pensyarah / Ketua Jabatan Undang-Undang
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : BP5308 | No. Samb. : 6307
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Tanah
• Undang-undang harta orang Islam
• Undang-undang Komersial
Kelulusan :
• PhD Undang-undang
• Sarjana Undang-undang. (LLM, UKM)
• Sarjana Muda Undang-undang dengan Kepujian. LLB (hons) UIAM.
zanariah
ZANARIAH BINTI DIMON
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4308 | No. Samb. : 4311
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang pentadbiran Islam
• Undang-undang pentadbiran jenayah Islam
• Undang-undang kekeluargaan Islam
Kelulusan :
• M. Syariah, UM
• B. Syariah, UM
norul huda bakar
DR. NORUL HUDA BINTI BAKAR
Pensyarah / Ketua Program Sarjana Syariah (Pengurusan)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5309 | No. Samb. : 6321
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Fiqh Wanita
• Usul Fiqh dan Fatwa
• Religiositi
Kelulusan :
• PhD Islamiyyat, UIS
• Sarjana Pengajian Islam (Syariah), UKM
• ISM Syariah, Al-Azhar Iskandariah (MESIR)
• Dip. Pengajian Islam (Syariah), KUSZA.
mohd farok
MOHD FAROK BIN MAT NOR
Pensyarah / K. Program Diploma Syariah & Perundangan Islam
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5303 | No. Samb. : 6302
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-Undang Tort
• Undang-Undang Jenayah (Sivil)
• Undang-Undang Acara Mal Mahkamah Syariah
Kelulusan :
• Sarjana Undang-undang Perbandingan (IIUM)
• LL.B (IIUM)
nurhayati ghani
NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI
Ketua Program Ijazah Sarjana Undang-undang Syariah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5301 | No. Samb. : 6134
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Perbandingan
• Undang-undang Perlembagaan
• Undang-undang Kontrak
• Undang-undang Syariah
• Perundangan Syariah
Kelulusan :
• Undang-undang Perbandingan IIUM
• LL.B (IIUM)
• LLB_S (IIUM)
maffuza
MAFFUZA BINTI SALLEH
Pensyarah / Penolong Dekan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : BP5111 | No. Samb. : 6132
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful
• Undang-undang Pentadbiran Jenayah Syariah
• Undang-undang Pentadbiran Harta Orang Islam
Kelulusan :
• LLM UKM
• LL. B (Shariah) (HONS) UIAM
• LL. B (HONS) UIAM
hammad
HAMMAD BIN MOHAMAD DAHALAN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4118 | No. Samb. : 4102
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Amalan Guaman dan Kehakiman Syarie
• Penyelesaian Pertikaian Alternatif
• Undang-undang Pentadbiran Harta Orang Islam
• Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran
Kelulusan :
• LLM,UKM
• Diploma in Shariah Legal Practice (DSLP), UIAM.
• LLB, UIAM.
• Advance Mediation Cert. (Accord Group)
farah
FARAH BINTI MOHD SHAHWAHID
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5210 | No. Samb. : 6266
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Pekerja
• Undang-undang Halal
• Undang-undang Komersil
Kelulusan :
• LL.M (Universiti Malaya)
• LL.B (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
norazla
NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5205 | No. Samb. : 6261
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-Undang Kanak-kanak
• Hak Asasi Manusia
• Undang-undang Komersil/ Perniagaan
Kelulusan :
• Sarjana Undang-undang, UKM
• Sarjana Muda Undang-undang, UIAM
nur zulfah
NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM
Pensyarah / K. Program ISM Syariah Dengan Undang-Undang (Kepujian)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5304 | No. Samb. : 6303
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Amalan Kehakiman & Guaman Syarie
• Undang-undang Tatacara Jenayah Syariah
• Undang-undang Keluarga Islam
Kelulusan :
• Sarjana Syariah, UM
• Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
• Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang, KUIS
tuan nurhafiza
TUAN NURHAFIZA BINTI RAJA ABDUL AZIZ
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5205 | No. Samb. : 6261
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Kontrak
• Undang-undang Komersil
• Undang-undang Perbankan Islam & Takaful
Kelulusan :
• Sarjana Undang-undang Komersil, UUM.
• Sarjana Muda Syariah dan Undang-undang Dengan Kepujian, USIM.
surianom
SURIANOM BINTI MISKAM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5202 | No. Samb. : 6264
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-Undang Keterangan
• Undang-Undang Syarikat
• Kewangan Islam
Kelulusan :
• Sarjana Undang-Undang UKM
• Sarjana Muda Undang-Undang UIAM
nawal
NAWAL BINTI SHOLEHUDDIN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5211 | No. Samb. : 6318
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang :
• Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful
• Undang-undang Jenayah
• Undang-undang Tanah
Kelulusan :
• Master in Comparative Law (MCL) UIAM
• LL. B (Shariah) (Hons) UIAM
• LL. B (Hons) UIAM