TAHUN  IS12 IS18 BI01 MG02
1998 24 - - -
1999 31 - - -
2000 72 - - -
2001 57 - - -
2002 136 - - -
2003 138 - - -
2004 108 - - -
2005 210 - - -
2006 203 7 - -
2007 208 57 - -
2008 183 63 - -
2009 118 58 - -
2010 98 82 85 -
2011 12 73 137 -
2012 16 9 39 -
2013 105 59 152 -
2014 85 60 166  2
2015 70 57 99  2
2016 64 25 109  1
2017 196 107 114  5
2018 175 59 175  4
JUMLAH 2309 716 1076  14

IS12 : Diploma Pengajian Islam (Syariah)
IS18 : Diploma Syariah dan Perundangan Islam
BI01 : Sarjana Muda Syariah dengan Undang-Undang
MG02 : Sarjana Syariah (Pengurusan)

Nota:
2006 – 2016: Ketiga-tiga program di bawah Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam