IS18  Diploma Syariah dan Perundangan Islam 
 1. Pn. Suriany binti Awaludin
  Peguam Syarie/Setiausaha Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
BI01   Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian) 
 1. Pn. Suriany binti Awaludin (A.N.S)
  Peguam Syarie/Setiausaha Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
BS02   Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian) 
 1. Haji Mohd Nazri bin Chik
  Pengurus Besar, Hubungan Strategik, Bank Islam Malaysia Berhad
MG02   Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan) 
 1. En. Muhammad Ali Jinnah bin Ahmad
  Pengerusi Jawatankuasa Syariah FWD Takaful Berhad