PIAGAM PELANGGAN FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
  1. Memberi layanan mesra dan perihatin kepada masalah dan keperluan pelanggan.

  2. Memastikan pelajar bergraduasi dalam tempoh yang dibenarkan.

  3. Menggunakan teknologi semasa dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran.

  4. Menyediakan ruang konsultasi kepada pelajar sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

  5. Memaklumkan markah kerja kursus kepada pelajar selewat-lewatnya satu minggu sebelum peperiksaan akhir.