IS18  Diploma Syariah dan Perundangan Islam 
 1. Prof. Madya Dr. Shahrul Mizan bin Ismail
  Universiti Kebangsaan Malaysia  – Undang-Undang

 2. Dr. Noor Lizza binti Mohamed Said
  Universiti Kebangsaan Malaysia -Syariah

BI01   Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian) 
 1. Prof. Madya Dr. Shahrul Mizan bin Ismail
  Universiti Kebangsaan Malaysia  – Undang-Undang

 2. Dr. Abidah Abdul Ghaffar
  Universiti Islam Malaysia – Syariah dan Undang-Undang

BS02   Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian) 
 1. Prof. Madya Dr. Asmak binti Ab Rahman
  Jabatan Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
MG02   Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan) 
 1. Prof. Madya Dr. Ilhamee Abdul Ghani Azmi
  Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

 2. Dr. Luqman Haji Abdullah
  Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

MT21   Sarjana Undang-undang Syariah
 1. Prof. Madya Dr. Ahmad Azam Mohd Sharif
  Fakulti Undang-Udang, Universiti Kebangsaan Malaysia